KLACHTENINFORMATIE

Deze informatie is bestemd voor jou als cliënt

Klachtenreglement Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) – KAB.

De MBOG heeft om de kwaliteit van de praktijkuitoefening te bewaken en te bevorderen naar haar leden toe zogenaamde gedragsregels opgesteld. Ieder lid dient zich aan deze gedragsregels te houden. Met het in werking treden van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector per 1 augustus 1995 heeft de cliënt/patiënt wettelijk het recht zo nodig een klacht in te dienen over het verloop van de behandeling. De MBOG is hiervoor aangesloten bij de KAB, een (onafhankelijke) Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. De beroepsvereniging Complementaire Kwaliteitstherapeuten heeft hiervoor de GAT opgericht en is aangesloten bij RBCZ. Bewust met Solena is bij beide aangesloten. Deze klachtencommissies voldoen geheel aan de eisen die de wetgever hieraan heeft gesteld.

Heb jij klachten?
Heb jij klachten over het handelen van jouw therapeut, houdt deze zich naar jouw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kun je een klacht indienen. Jouw klacht dien je in eerste instantie aan de therapeut zelf voor te leggen en met haar te bespreken. Lukt het niet de klacht onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kun je informatie krijgen bij de KAB of het secretariaat van de MBOG, telefonisch of schriftelijk.

Publieksinformatie
Voor algemene publieksinformatie over de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector kun je bellen met:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Afd. Publieksvoorlichting
Postbus 5406
2280 HK Rijswijk
T 070 340 78 90

Adressen van Medische Tuchtcolleges en de brochure “medisch tuchtrecht” kunt u schriftelijk aanvragen bij:

Ministerie van Justitie Afdeling In- en Externe Communicatie
Postbus 20301 2500
EH Den Haag

MBOG
Postbus 510
3500 AM Utrecht
T 06 53 91 30 20

KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel
T 0495 499 585
Kijk hier voor meer informatie over KAB

GAT
Stichting Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten
Info@gatgeschillen.nl

×

Bewustmetsolena.nl Whatsapp

× WhatsApp mij